Odbiorniki produktów


Odbiornik woreczków

Transportery poziome są przeznaczone do transportu torebek, puszek, butelek itp. pomiędzy stanowiskami pakowania, studzenia zgrzewu, przesyłania ich do magazynu końcowego – układanie w kartonikach.

Stelaż transportera oraz wały napędowe i bierne wykonuję ze stali kwasoodpornej AISI 304.

Nośność transporterów wynika z ich budowy oraz zastosowanych pasów transmisyjnych i nie powinna być przekraczana.


dsc06504-kopia-kopia-kopia

Ostrzeżenie : przekroczenie dopuszczalnej nośności może skrócić okres eksploatacji pasa transmisyjnego, spowodować zatrzymanie silnika – wyłączenie przekaźnika termicznego. Pas transportowy przenośnika nie posiada atestu do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Przenośniki taśmowe i inne transportery mogą być wykonywane z regulowaną prędkością lub bez.

Typy pasów transmisyjnych są ściśle uzależnione od rodzaju produktu. Najczęściej stosujemy pasy: PCV, poliuretanowe, modularne z różnych tworzyw sztucznych specjalnego przeznaczenia np. do pracy w temperaturach ujemnych i dodatnich do 150 º C.

W szczególnych przypadkach używamy łańcuchów płytkowych ze stali kwasoodpornej.

Przenośniki taśmowe i zespoły transporterów mogą pracować po torach prostych ze ześlizgami z transportera na transporter lub wykorzystywać pasy modularne umożliwiające wykonywanie łuków.

Typy transporterów :

  • poziome proste,

  • poziome z łukiem,

  • poziome wielotorowe,

  • poziome pozycjonujące,

  • pozostałe wg zamówienia.

Wszystkie typy są wykonywane ze stałą lub regulowaną wysokością.